Benoemen van MVO urgentie

Voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen - MVO - is het belangrijk om urgentie en ambitie van de beoogde verandering helder te benoemen. Deze blog geeft tips en handvatten hoe je de urgentie kunt opsporen met een waarom-dialoog.

31 mei 2016 0 reacties

Zó krijg je mensen mee voor MVO. Tips om urgentie te verwoorden.

Voor diverse bedrijven en organisaties is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen* een pittige reis. In de Masterclass ‘Haal meer uit MVO Communicatie’ hebben medewerkers van een waterschap en een waterleidingbedrijf de opdracht om nieuwe stappen in MVO-beleid en -processen vorm te geven. Met theorie, inspirerende voorbeelden, doelgerichte instrumenten en praktijkopdrachten tijdens workshops bieden we** nieuwe inspiratie en extra impulsen om hun duurzame denken en doen – samen met in & externe stakeholders – waar te maken.

Dit start bij het beschrijven van MVO Urgentie en ambitie. Hoe verwoord je de urgentie van MVO? Wat is precies de ambitie? Hoe krijg je mensen daarin mee? Deze blog gaat over de noodzaak om de urgentie van de beoogde veranderingen helder te verwoorden en over hoe je dit voor elkaar krijgt.

Ambities te over!
We willen de meest duurzame Hogeschool van Nederland zijn. We willen afval een toekomst geven. We willen meer business genereren met onze duurzame voorsprong. Zomaar een greep uit de antwoorden die afgelopen jaar door opdrachtgevers werden gegeven op de vraag voor welke uitdaging ze staan. Ze vertellen iets over de ambitie van het bedrijf en de organisatie.

Ambitie is heel belangrijk als je staat voor een verandertraject. Een heldere ‘stip op de horizon’ bevat trekkende kracht om mensen mee te krijgen***. Verwoord door een inspirerende of visionaire leider doet deze ambitie de menigte opveren!

GTM_urgentie-ambitie

Benoemen urgentie ook noodzakelijk
Veel bedrijven en organisaties vergeten echter de urgentie van de verandering te benoemen. Waarom voldoet de huidige situatie niet meer? Welk probleem ervaart het management of de werkvloer dagelijks, waar een oplossing voor moet komen? Een MVO-, verbeter- of verduurzamingstraject heeft grotere kans van slagen als daar een prestatieprobleem aan ten grondslag ligt.
Daar moet je dus naar op zoek, wil je vervolgens je MVO-communicatie effectief vormgeven en een bijdrage leveren om mensen (medewerkers, klanten, leveranciers, stakeholders etc.) mee te krijgen met de duwende kracht van de urgentie. Je vertelt mensen waarom de huidige situatie niet meer voldoet en waarom daar afscheid van genomen moet worden.

Waarom-dialoog doet wonderen
Wat kun je doen om de urgentie verwoord te krijgen? Je start een ‘waarom-dialoog’, een beproefde methodiek uit de retorica. Herhaling van dezelfde vraag benadrukt het belang ervan. Je daagt de ander uit om zijn eerste antwoord verder te preciseren, het te verdiepen of de crux ervan te verduidelijken: waar draait het hier nu werkelijk om? De kern van de aanpak is om vijf keer achter elkaar te vragen: waarom is de huidige situatie een probleem? Mocht je dan nog niet op een nijpend prestatieprobleem stuiten, dan is het de vraag of je nu met het MVO-, verbeter- of innovatietraject moet starten.

Een paar varianten
De waarom-dialoog kun je op verschillende manieren voeren****.
a. 1 op 1, waarbij je bij diverse belanghebbenden uit alle lagen van de organisatie antwoorden ophaalt
b. in estafettevorm in een groep: 1 persoon beantwoordt de eerste vraag, de volgende denkt door en beantwoordt in de tweede ronde etc.
c. Ieder beantwoordt de uitgangsvraag en schrijft zijn antwoord op, ieder leest zijn antwoord voor en 1 daarvan wordt uitgekozen en wordt in een volgende ronde op doorgevraagd etc.

In MVO-communicatie is het te allen tijde goed om de urgentie van MVO te verwoorden en te herhalen. Deze naar diverse lagen van het bedrijf te vertalen en betekenis te geven. Zo blijf je mensen herinneren aan de noodzaak van veranderende werkzaamheden en vaardigheden. Natuurlijk zijn de urgentie en ambitie ook de leidende onderwerpen in dialoog met externe stakeholders.

Heb je ervaringen met het verwoorden van de urgentie in MVO? Laat het me in een reactie weten.

* MVO (SER-definitie): Het bewust richten van de ondernemingsactiviteiten op waardecreatie op langere termijn in de drie dimensies people, planet en profit, gecombineerd met de bereidheid de dialoog met de samenleving aan te gaan. MVO behoort tot de core business van ondernemingen.
** Samen met GreenTreeModel- compagnon Elise Vonk en ISO-26000 expert Hans Kroder.
*** Uit: Mars, A. ‘Hoe krijg je ze mee?’ – Vijf krachten om een verandering te laten slagen. Van Gorcum, 5e druk, 2012.
****Met dank aan intervisiegenoot Margot van Lange – Lister.

Tip: Organiseer een urgentie-ambitiesessie met belanghebbenden en laat dit door een onafhankelijke partij faciliteren!


© Duurzaam Communiceren 2020.
Back to top