Drie niet-duurzame systeemfouten van het marktdenken

Kunnen we de wereld veranderen? Of zijn de mechanismen van het marktdenken zo sterk dat we de systeemfouten er nooit uit krijgen? Een arbeidsmarkt die een bonus op improductiviteit legt, een voedselmarkt die roofbouw pleegt, communicatie die voor het snelle succes...