Privacyverklaring

Duurzaamcommuniceren.org verwerkt persoonsgegevens op de manier die is weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Julianastraat 57
1165 GT Halfweg
06-55 79 81 12
www.duurzaamcommuniceren.org

Mattijs Diepraam is de functionaris gegevensbescherming van duurzaamcommuniceren.org en is te bereiken via het contactformulier.

Welke persoonsgegevens verwerkt dc.org?
duurzaamcommuniceren.org verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van de diensten van het collectief en/of omdat je deze zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder vind je welke persoonsgegevens we verwerken:

– voor- en achternaam
– adres
– (mobiel) telefoonnummer
– e-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
duurzaamcommuniceren.org heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Ben je ervan overtuigd dat we zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op. Dan verwijderen we deze informatie.

Doel en grondslag van de verwerking
duurzaamcommuniceren.org verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– afhandelen van betalingen
– verzenden van een (digitale) nieuwsbrief
– bellen of e-mailen om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
– informeren over wijzigingen in onze diensten

Geautomatiseerde besluitvorming
duurzaamcommuniceren.org neemt op basis van geautomatiseerde verwerking geen enkel besluit over zaken die voor personen (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben. Het gaat hier om besluiten van computerprogramma’s of -systemen zonder dat daar een mens tussen zit.

Bewaartermijn
duurzaamcommuniceren.org bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de bovengenoemde doelen te realiseren. De bewaartermijn is in de regel gelijk aan de duur van de relatie met jou als opdrachtgever of contactpersoon.

Delen van persoonsgegevens met derden
duurzaamcommuniceren.org verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze samenwerking of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, en daarnaast om je toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens.

Daarnaast heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om je persoonsgegevens in een computerbestand naar jezelf of een andere door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt via het contactformulier een verzoek indienen tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht van je persoonsgegevens. Ook kun je via deze weg je toestemming intrekken of bezwaar maken tegen de wijze van verwerking.

Om er zeker van te zijn dat jij dit verzoek tot inzage hebt gedaan, vragen we je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie ter bescherming van je privacy je pasfoto, de machine readable zone (de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en het burgerservicenummer (BSN) zwart. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek.

Tot slot heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens
duurzaamcommuniceren.org neemt de bescherming van je gegevens serieus. Heb je de indruk dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of heb je aanwijzingen van misbruik? Laat ons dat dan zo snel mogelijk weten.

Contact met Duurzaamcommuniceren.org

Wil je meer weten over duurzaam communiceren? Laat dan hier je vraag achter!

DC.org?

Duurzaam Communiceren is geen bedrijf, maar een inspiratiebron. Hier ontdek je hoe je communicatiesucces op de lange termijn kunt boeken. Door ook aandacht te besteden aan vergeten klantmomenten en te leren van klantfeedback. En door in je communicatie open, eerlijk en menselijk te zijn, met duurzaam winstgevende klantrelaties tot gevolg.

Je kunt hier ook aan de slag gaan. Want Duurzaam Communiceren is opgezet door een reeks ervaren communicatiespecialisten. Zij brengen elk voor zichzelf het gedachtegoed in de praktijk, desgevraagd ondersteund door toonaangevende pr-bureaus. Graag gaan ze een duurzame relatie met je aan.

Mattijs Diepraam en Jitse Knoop begonnen in 2014 met Duurzaam Communiceren. Sindsdien hebben ook andere communicatiespecialisten zich achter het manifest geschaard.