13 oktober 2015 0 reacties

De duurzame belofte voeden met masterclass MVO-communicatie

Eind juni 2015 ontvingen deelnemers van afvalverwerker Saver, watertechnologiebedrijf Xylem en normalisatie-instituut NEN hun certificaten voor een succesvol afgeronde masterclass Haal meer uit MVO Communicatie en de ISO 26000 Zelfverklaring.

Xylem ziet directe verkoopkansen met MVO en heeft een plan van aanpak voor het verduurzamen van leveranciers in Nederland. Saver heeft enkele duurzame scenario’s uitgewerkt om de – voor hen – beste en meest onderscheidende duurzame focus aan te brengen. NEN ontdekt de kracht en waarde van ISO 26000 voor de eigen organisatie. Alle deelnemers ervaren meer intern bewustzijn en motivatie voor MVO!

In- en externe verankering MVO
In drie plenaire workshops en twee in-house-sessies werken de MVO/KAM-, communicatie- en HRM-managers aan hun casussen. Uitdagingen liggen op het gebied van de (actualisatie van de) ISO 26000-zelfverklaring, interne activatie (‘Hoe krijg je medewerkers mee met MVO?’) en externe stakeholderdialoog (‘Hoe vertel je je MVO-verhaal en identificeer je MVO-businesskansen?’). Ons GreenTreeModel-instrumentarium helpt hen om tot de kern van hun duurzame propositie te komen. Zo zetten ze stappen voorwaarts om MVO zowel intern als extern steviger te verankeren.

‘Volg deze Masterclass, omdat je zo veel méér uit MVO kunt halen dan er nu in zit.’ – deelneemster Sandra Boersma, NEN

Het belang van de duurzame essentie
Het benoemen van urgentie en ambitie in sessies met MT en middenkader blijkt effectief. Zo formuleren de deelnemers ‘het waarom’ van MVO scherper en wordt het intern gevalideerd. Met onze BrandTree* komen ze tot hun duurzame merkessentie en vinden ze bouwstenen voor hun eigen inspirerende MVO-verhaal.

Omhoog op de communicatieladder
Ook onderzoeken de deelnemers hoe ze collega’s meer betrokken krijgen bij MVO. Onze Communicatieladder* geeft snel inzicht in de betrokkenheid van (groepen) medewerkers bij de duurzame doelstellingen van de organisatie. De ladder helpt ook bij het uitspreken van een ambitie voor intern draagvlak. In de in-house-sessies met MT en middenkader wordt besloten welke ‘tredes van de ladder’ van toepassing zijn en welke acties daarbij horen. Denk aan persoonlijke communicatie, aansprekende voorbeelden, ‘what’s in it for me’ en voorbeeldgedrag van directie en MT.

‘We hebben handige tools gekregen om op een andere manier naar onszelf te kijken. Maar ook meer vakkennis en tips voor verdieping op de drie thema’s.’ – deelneemster Daphne Ansems de Vries, Saver

Samen sterker met MVO
Tenslotte passeren externe stakeholders de revue. Wie zijn je belangrijkste stakeholders? Welke iconen bieden businesskansen? Waar zitten de directe aanknopingspunten voor het versterken van elkaars’ duurzame business? Hier gaat het over impact, het effect die de deelnemers met MVO willen bewerkstelligen. Over duurzame winst en waardecreatie via het Business Model Canvas. Daarnaast oefenen de deelnemers het eigen MVO-verhaal. Hoe breng je het over de bühne in een klantgesprek? En hoe organiseer je zo’n stakeholderdialoog in praktische zin?

‘Nog meer bewustzijn en informatie hoe over MVO te communiceren met onze stakeholders. Mede dankzij deze Masterclass is onze MVO communicatie in een versnelling terecht gekomen.’ – deelnemer Marcel Pomper, Xylem

Inschrijving voor masterclass 2016 is geopend
Interesse? Begin 2016 starten we met 150921-MC DEF factsheet masterclass 2016. Stuur vrijblijvend een mail naar Elise Vonk of bel haar op 06-81 86 39 87.

* Onderdelen van het GreenTreeModel, een instrumentarium voor interne en externe MVO-communicatie, ontwikkeld door Plannen van de Plank en Vonk, sprankelend MVO.


© Duurzaam Communiceren 2020.
Back to top